The website https://www.nq-health.com, uses cookies in order to improve the user experience in our store, for the analysis of our website and for commercial purposes. By browsing this website you agree to our plików cookie.

AKCEPTUJĘ

Polityka prywatności

Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony internetowej

https://nq.szybkieseo.pl jest przetwarzana i zarządzana przez spółkę: NQ Health SP. Z O.O., UL. MIŁA 6 / 17, 00-180, WARSZAWA, Polska, która jest administratorem domeny https://nq.szybkieseo.pl.com, a także będzie służyła wyłącznie do celu wskazanego nam przez klienta w momencie podania danych osobowych, a przede wszystkim realizacji i dostarczenia zamówienia. Wszystkie przekazane dane osobowe będą bezwarunkowo przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych(RODO)oraz obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe to wszelkie informacje, które Cię identyfikują:
imię
nazwisko
stanowisko
numer telefonu
adres e-mail.
Gromadzimy Twoje dane w przypadku zakupu online, zamówienia kuponów, e-kuponów, udziału w grach z nagrodami oraz w inny sposób, gdy pozostawiasz nam swoje dane za zgodą. Nie pozyskujemy danych osobowych z innych miejsc niż poprzez działanie strony internetowej https://nq.szybkieseo.pl. Dane osobowe uzyskane poprzez stronę internetową https://nq.szybkieseo.pl oraz powiązane strony (profil na FB, profil na Twitterze…) są wykorzystywane wyłącznie do celu, na który klient zezwolił nam w momencie podawania danych osobowych, a przede wszystkim w celu realizacji i dostarczenia zamówienia.

Ochrona danych osobowych

Zobowiązujemy się, że dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony internetowej będą przechowywane, chronione i przetwarzane przez wyżej wymienioną spółkę, z wyjątkiem danych, które są niezbędne do dostawy zamówionych produktów oraz rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane księgowe oraz dane wymagane przez dostawcę będą przechowywane w ustawowych terminach. Wszystkie uzyskane dane osobowe będą przetwarzane przez operatora serwisu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych(RODO) oraz obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych dostępne są następujące możliwości:

Prawo dostępu:
Po otrzymaniu prośby, prześlemy wydruk danych osobowych, które posiadamy w naszych bazach danych lub w bazach naszych partnerów biznesowych (w celu realizacji dostawy lub rozliczenia) wraz z miejscem przechowywania tych danych. Wniosek o dostęp do danych osobowych znajdziesz tutaj – Wniosek o dostęp do danych osobowych.

Prawo do korekty:
Po otrzymaniu prośby, najpierw wyślemy Ci na Twój adres e-mail wydruk aktualnych danych osobowych, które posiadamy w naszych bazach, po czym poinformujesz nas, jakie dane osobowe musimy zmienić zgodnie z Twoją prośbą. Wniosek o zmianę danych osobowych znajdziesz tutaj – Wniosek o zmianę danych osobowych.

Prawo do wykreślenia (prawo do bycia zapomnianym):
Po otrzymaniu Twojej prośby usuniemy wszystkie Twoje dane z naszych baz danych (z wyjątkiem danych, które muszą być przechowywane w ustawowych terminach – do celów dostawy lub rozliczenia). Wniosek o usunięcie danych osobowych znajdziesz tutaj: – Wniosek o usunięcie (zapomnienie) danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych:
Po otrzymaniu prośby wyślemy Ci eksport danych w formacie CSV na Twój adres e-mail. Wniosek o eksport danych osobowych można znaleźć tutaj – Wniosek o eksport danych osobowych.

NQ to marka premium naturalnych produktów CBD, które pomagają Twojemu ciału osiągnąć większą równowagę.

Nagradzamy naszych fanów.

Jeśli chcesz być informowany o nowościach i otrzymywać ekskluzywne oferty, zapisz się do naszego newslettera.
Realizacja ProudMedia - logotyp