The website https://www.nq-health.com, uses cookies in order to improve the user experience in our store, for the analysis of our website and for commercial purposes. By browsing this website you agree to our uporabo piškotkov.

SPREJEM
image

Vračila

Vračilo izdelkov

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) je naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo (ki vključuje tudi spletni nakup), mogoče brez razloga vrniti v rokih v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov. Odpovedni rok za odstop od pogodbe je tako 14 dni od prejema blaga. Vračilo samega izdelka se nato pričakuje najkasneje v 14 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe. Za odstop od pogodbe se šteje tudi vsak nezahtevan ali zavrnjen paket, ki ga pošljemo na naslov, naveden v naročilu.

Pred vračilom izdelka pošljite obvestilo na info@nq-health.com. Po prejemu sporočila vas bomo kontaktirali z nadaljnjimi navodili za vračilo.

Kupljeno blago morate vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini, brez sledi uporabe in z vso pripadajočo dokumentacijo, vključno z originalnim računom in originalno embalažo, ki ne sme biti poškodovana.
Kupec blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec lahko artikle pregleda in preizkusi le v obsegu, ki je nujno potreben za ugotavljanje dejanskega stanja. Testiranje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za dejansko uporabo artiklov, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe in vračila izdelka. Potrošnik je odgovoren za znižanje vrednosti blaga, če je znižanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

V primeru, navedenem v zgornji točki, si prodajalec pridržuje pravico, da za te izdelke določi znižano vrednost izdelka in pri vračilu kupnine upošteva znižano vrednost izdelka ali da izdelek vrne kupcu. .
Vse morebitne stroške vračila ali odstopa od pogodbe krije kupec. Kupec lahko zahteva vračilo kupnine ob vračilu naročenega blaga ali odstopu od pogodbe. Podjetje kupcu vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je potrošnik uporabil pri plačilu naročila, razen če izrecno zahtevate uporabo drugega plačilnega sredstva in vam zaradi tega ne nastanejo nobeni stroški.

Vse ostale ugovore, pripombe, prošnje in izjave ali pohvale nam lahko pošljete na e-naslov info@nq-health.com
Brez izpolnitve spletnega obrazca vračilo blaga ni možno. Pošiljke z odkupom bodo zavrnjene.
Če naročilo izvrši pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravno organizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanj ne veljajo določbe prejšnjih odstavkov. Zahtevke za vračilo blaga v teh primerih bo prodajalec obravnaval individualno, pri čemer bo v največji možni meri upošteval vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki jih ponujajo dobavitelji.

Pritožbe

Blago lahko unovčite, če blago nima lastnosti, ki jih je izrecno obljubil prodajalec, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali če kakorkoli drugače odstopajo od vašega naročila.
Kupec lahko blago unovči v 8 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo, torej enak, brezhiben artikel, ali v zakonsko določenem roku in pod pogoji za reklamacijo zaradi stvarne napake.
V primeru reklamacije lahko kupec v skladu z zakonskimi omejitvami zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico zaračunati najemnino za čas, ko je kupec blago uporabljal po veljavnem ceniku, vendar največ za znesek, za katerega se je med uporabo in zaradi uporabe zmanjšala tržna vrednost artikla. .
Za reklamacije izdelkov pošljite sporočilo z opisom reklamacije na info@nq-health.com. Po prejemu reklamacije vas bomo kontaktirali z nadaljnjimi navodili.
Ne sprejemamo nobenega drugega načina reklamacije. Pošiljke z odkupom bodo zavrnjene.

Materialne napake

Materialne napake so sledeče:

če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno uporabo ali za promet;
če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno uporabo, za katero ga je kupec kupil, vendar je bila prodajalcu znana ali bi mu morala biti znana;
če izdelek nima lastnosti in lastnosti, ki so bile izrecno ali tiho dogovorjene ali predpisane;
če je prodajalec dostavil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan samo za namen obvestila.

Primernost blaga za normalno uporabo se oceni glede na običajno blago iste vrste in ob upoštevanju morebitnih izjav prodajalca o lastnostih blaga, ki jih da prodajalec ali proizvajalec, zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samega blaga. Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pojavijo po preteku dveh let od dobave izdelka.

Za reklamacije glede materialnih napak pošljite e-pošto na info@nq-health.com. Po prejemu sporočila vas bomo kontaktirali z nadaljnjimi navodili. Ne sprejemamo nobenega drugega načina reklamacije. Pošiljke z odkupom bodo zavrnjene.

NQ je premium CBD znamka naravnih produktov ki vam pomagajo uravnovesiti telo.

Nagrajujemo naše oboževalce

Če bi bili radi obveščeni o novih produktih in ekskluzivnih akcijah, se prijavite na naše glasilo.
Ustvarjeno z ProudMedia - logotyp